Leserbrev rælingsåsen

Folk trenger å bo, men ikke i Rælingsåsen


Nedre Romerike er populært. Kort vei til Oslo og kort vei til Gardemoen. Vi som allerede er her, nyter godt av sentral beliggenhet og samtidig kort vei ut i naturen. Presset på boligmarkedet er stort. For oss i Rælingen er dette krevende. Vi i «trivselskommunen mellom Østmarka og Øyeren» er velsignet med mye natur. Vi deler gjerne med våre naboer i hele Oslo-regionen. Men da vi må også ta vare på de naturverdiene vi har: Ravinelandskapet, naturreservatet i Nordre Øyeren, Marka – inkludert oppretting av nasjonalpark i Østmarka.


Rælingen SV vil bevare Rælingsåsen. Det viktigste virkemiddelet for å oppnå trygt vern, er å beholde Rælingsåsen innenfor Markagrensa. Rælingsåsen er viktig som en ekte skog nært innpå der folk bor, unger leker og bikkjer luftes. Foreløpig ser det ut som Rælingsåsen er sikret, men vi holder vakt. Vi vil heller ikke skille Rælingsåsen fra resten av marka med noen form for vei fra Blystadlia til Marikollen. Rælingen SV har også programfesta vern av matjord og bevaring av ravinelandskapet.


Men folk trenger et sted å bo, og veksten i vår region vil fortsette. Det er ikke mye plass til nye byggefelt i stripa mellom Østmarka og naturreservatet i Nordre Øyeren. Derfor må vi utnytte den plassen vi har godt. Rælingen SV går inn for en moderat vekst i befolkningen, og dermed i antall boliger. Vi har et potensiale i vedtatte planer for Fjerdingby senter og Hansefellåsen. Rælingen SV mener at videre utbygging bør skje som fortetting nord i kommunen, ikke minst for å minske klimaavtrykket. Der er det kort vei til både arbeidsplasser og videre reise med kollektivtransport fra Lillestrøm. De som for eksempel på et tidspunkt kan flytte inn i nybygg i Dammensvika, får gangavstand til buss- og togterminalen på Lillestrøm.


Skal vi nå målet om en klimanøytral kommune innen 2030, har vi ikke noe valg.


Rælingen SV vil jobbe for sterkere styring av boligbyggingen. Pengesterke entreprenører skal ikke få legge premissene for utbyggingen. Gode bomiljøer som ivaretar behovene for både barn og eldre, ungdom og voksne, krever helhetlig planlegging. Husker og ballplasser, skjerma sitteplasser og kanskje en møteplass som en kafe, er like lett å realisere i et fortetta bebygd område som et område med eneboliger. Så lenge man har en plan og evne til å gjennomføre.


Øyvind Grimstad

Rælingen SV, 1. kandidat