RB om kollektivtrafikk

Løsningen er kollektiv

(innlegg på rb.no 2. september)


SV vil løse trafikkkaoset på FV120 gjennom Rælingen – ikke med å bygge plass til enda flere biler, men ved å gi bussene en klart fortrinn. Og vi har en løsning som kan settes ut i livet raskt.


For å få bilpendlere til å bytte til kollektivt, trengs det både gulrot og pisk. En stor gulrot har vi fått med 5 mins rute mellom kl 7 og 9. Men bussen snegler seg ennå fram i den samme trege køen som bilene. Når man kommer til Lillestrøm, er det trangt på togene.


En gulrot til må være gratis eller billig innfartsparkering flere steder langs bussruta utover mot Enebakk – helst også sør for kommunegrensa. Og med SVs løsning kan vi muligens få Enebakk med på det.


Det vil ta tid å få bygd kollektivfeltet langs FV 120. For å slippe bussen fram nå, må det være en rushtidsavgift mellom 7 og 9 om morgenen, også på Øvre Rælingsvei for å motvirke at biltrafikken bare flytter dit. Bompenger får en positiv bivirkning ved at også biler som kommer kjørende fra andre kommuner må være med på å betale. Pengene som kommer inn gjennom bommene, brukes til å finansiere innfartsparkeringene langs hele ruta – helst i et samarbeid med Enebakk. Når innfartsparkeringene er betalt, går bompengene til å bygge kollektivfeltet langs FV 120 som Rælingen SV også ønsker.
Det trenger bare å være avgift fra 7 – 9. Om ettermiddagen er trafikken mer spredt – og hvis det er mange som aldri har kjørt bilen innover, blir det jo heller ikke så mange utover. De som må kjøre gjennom bommen mellom 7 og 9, må betale – men slipper å stå i kø.


Når folk så kommer til Lillestrøm, er det 10 min. med tog til Oslo sentrum og mange avganger. Men det er ofte trangt om plassen på toget. Likevel går det tomme tog mellom Lillestrøm og Oslo minst 3 ganger i timen om morgenen. Det er en utrolig sløsing med samfunnsressursene at de vanlige pendlerne ikke kan bruke Flytoget inn til Oslo. Flytoget for folket er bare et spørsmål om politisk vilje!


Lene Haanshus

Leder Rælingen SV, Rælingen