Det betyr noe hvem som styrer

Det betyr noe hvem som styrer kommunen din


Hvem som styrer kommunen vi bor i påvirker oss hver dag – ofte uten at vi tenker spesielt mye på det. Men kommunen har ansvar for mange av de viktigste oppgavene i samfunnet! Grunnskolen, helsetilbudet for de eldre, - småveiene i området du bor i, vannet i springen din, og parker og friluft sområder der barn kan leke er bare noe av det kommunen har ansvar for. Kommunen er ofte også den største arbeidsgiveren der du bor.


Det har noe å si når kommunen velger å privatisere helsetilbudet. Det betyr mye for de ansatte, som ofte får dårligere lønns- og pensjonsvilkår og en tøffere jobbhverdag. Det betyr noe for de eldre, som må forholde seg til nye ansikter hele tiden, fordi bruken av midlertidige ansettelser øker.


Det betyr noe for barnefamiliene at nærskolen har nok lærere, og ikke må bruke vikarer som byttes ut. Det betyr noe at veiene i områdene der barna leker er trygg. Det betyr noe at foreldre har råd til at barna kan delta på SFO og kultur- og fritidsaktiviteter, og ikke må være hjemme mens klassekameratene er på fotballtrening.


SV jobber for en kommune der:


  • Alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uansett hva slags økonomi familien har.
  • Vi prioriterer trygge lokalveier, framfor enorme veiprosjekter.
  • Trygge og faste heltidsstillinger til ansatte i kommunen.
  • Pengene går til velferd, og ikke profitt til private eiere.