Viken SV

Viken fylke er etablert etter sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud fylke. 

Viken fylke er etablert etter sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud fylke. Prosessen for avvikling av storfylket Viken fra 2024 er igangsatt.


Viken SV sitt program for 2019-2023 finner du her.


Fylket har ansvar for videregående skoler, veier og kollektivtrafikk, kultur mm. Det er mao viktig hvem som styrer på fylkesplan. 

Viken SV har 4 representanter i fylkestinget. og følgende vararepresentanter


  • Terje Turøy, Moss, 61 år
  • Live Solhaug, Ås/SU, 19 år, student
  • Audun Hammer Hovda, Ringerike/SU, 19 år, student
  • Rannveig Kvifte Andresen, Ski, 51 år, daglig leder
  • Gernot Ernst, Kongsberg, 54 år, lege
  • Margaretha Jansen Brovold, Askim, 67 år. HMS-koordinator