Fylket og Norge

Akershus SV på Stortinget

Kirsti Bergstø

Fast representant


42 år. Kirsti er bosatt i Nittedal og er utdannet Barnevernspedagog.

Hun er nestleder i SV og var stortingsrepresentant for Finnmark 2013-2017. 

Haitham-El-Noush

1. vara


Bor i Oppegård. Haitham kom til Norge fra Sudan for 25 år siden. Han er senior-rådgiver i Norad. 

Han var vara til Stortinget for Nordland 2009-2013. Leder av Akershus SV, medlem av SVs internasjonale utvalg og styremedlem i NTL Norad.

De neste åtte SV-lista i Akershus


3.   Charlott Pedersen, Lørenskog

4.   Halvor Ekeland, Ås

5.   Stine Høivik, Bærum

6.   Mahmod Ahmad, Ullensaker

7.   Rannveig Kvifte Andresen, Norde Follo

8.   Jørgen Hammer Skogan, Lillestrøm

9.   Anne Sofie Johnsrud, Eidsvold

10. Torleif Hamre, Eidsvold

For de mange - ikke for de få

Ti valg for et mer rettferdig Norge - og ett for en mer rettferdig verden