Valg 2021

VALG 2021 - Stortingsvalget

Valg i Rælingen 12. og 13. september

Forhåndsstemming på Rådhuset siste måneden før valget

Kirsti Bergstø

SVs 1.kandidat for Akershus valgkrets


40 år. Kirsti er bosatt i Nittedal og er utdannet Barnevernspedagog.

Hun er nestleder i SV og var stortingsrepresentant for Finnmark 2013-2017. 

Haitham-El-Noush

SVs 2.kandidat i Akershus


Bor i Oppegård. Haitham kom til Norge fra Sudan for 23 år siden. Han er senior-rådgiver i Norad.

Han var vara til Stortinget for Nordland 2009-2013. Medlem av SVs internasjonale utvalg og styremedlem i NTL Norad.

For de mange - ikke for de få

Ti valg for et mer rettferdig Norge - og ett for en mer rettferdig verden

De 10 første på SV-lista i Akershus

  1. Kirsti Bergstø, Nittedal
  2. Haitam El-noush, Nordre Follo
  3. Charlott Pedersen, Lørenskog
  4. Halvor Ekeland, Ås
  5. Stine Høivik, Bærum
  6. Mahmod Ahmad, Ullensaker
  7. Rannveig Kvifte Andresen, Norde Follo
  8. Jørgen Hanner Skogan, Lillestrøm
  9. Anne Sofie Johnsrud, Eidsvold
  10. Torleif Hamre, Eidsvold