Kommunestyret

Her kommer vårt blikk på kommunestyret og utvalg

Våre to representanter i kommunestyret: Lene Haanshus og Øyvind Grimstad

SVere i kommunale utvalg og råd:


Kommunestyret

 • Øyvind Grimstad (gruppeleder)
 • Lene Haanshus
 • Anne Margrethe Stagrum (1.vara)
 • Aage Berge (2.vara)
 • Hanne Solhaug (3. vara)
 • Sarah Omar (4, vara)
 • Dagfinn Halvorsen (5. vara (opprykk pga flytting)

Formannsskapet

 • Øyvind Grimstad
 • Lene Haanshus (2.vara)

Kommuneplanutvalget

 • Øyvind Grimstad
 • Lene Haanshus (vara)

Klima og miljøutvalget

 • Lene Haanshus
 • Aage Berge (1.vara)
 • Hans Isdahl (3. vara)

Helse og sosialutvalget

 • Øyvind Grimstad
 • Sahra Omar (3. vara)

Kultur- og nærmiljøutvalget

 • Hanne Solhaug

Oppvekstutvalget

 • Sahra Omar (2. vara)

Planutvalget

 • Dagfinn Halvorsen (1. vara)

Klageutvalget

 • Dagfinn Halvorsen

Eldrerådet

 • Lene Haanshus (1. vara)