Kommunestyret

SV i kommunestyret 2023-27

Siste fra kommunestyret og utvalg


 • SV presenterte interpellasjon om vold i nære relasjoner.i kommunestyret 13. mars. Saken ble enstemmig vedtatt oversendt tli Helse- og sosialutvalget for videre oppfølging.  
 • SV hadde interpellasjon om Palestina i kommunestyret 14. februar. Det ble en kort debatt, men kommunestyrets flertall (H, Frp, Krf og Kon) ville ikke realitetsbehandle våre forslag til uttalelse og tiltak.

Lene, Hilde, Masoud og Aage

Vi har to representanter i kommunestyret 2023-27:


 • Masoud Naseri(gruppeleder)
 • Hilde Åstrøm


Varaene er i rekkefølge

 1. Lene Haanshus
 2. Aage Berge
 3. Øyvind Grimstad
 4. Mia Huse
 5. Hanne Solhaug


Som kjent fikk de borgerlige, dvs. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet i samarbeid med Industri- og næringspartiet flertall i kommunestyret, og de har flertall i alle utvalg.


SV samarbeidet med Arbeiderpartiet ved fordeling av resten av plassene i utvalg. Der SV har varaplass, deler vi varalista med AP.


SV har følgende medlemmer og varamedlemmer i utvalgene:


 • Formannskapet: 4. vara Hilde Åstrøm
 • Kontrollutvalg: 2. vara Hanne Krogstad
 • Kommuneplanutvalget: Medlem Masoud Naseri
 • Utvalg for klima, miljø og landbruk: Medlem Lene Haanshus, 3. vara Aage Berge
 • Utvalg for oppvekst: Medlem Hilde Åstrøm, 3. vara Christoffer B Moulson
 • Helse- og sosialutvalget: Medlem Masoud Naseri, 3. vara Mia Huse
 • Utvalg for kultur- og nærmiljø: 4.vara Hanne Solhaug
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 1. vara Hilde Åstrøm

 • Planutvalget: Ingen
 • Klageutvalget: Ingen