Styret

Styret i Rælingen SV 2024 består av


Dagfinn Halvorsen - leder

Hanne Solhaug - kasserer

Aage Berge - styremedlem

Hilde Åstrøm - styremedlem

Lene Haanshus - styremedlem 

Seyed Masoud Naseri - styremedlem

Emilie Jørgensen - Nedre Romerike SU 

Kontakt oss


Rælingen SV

v/ Dagfinn Halvorsen

Ternevegen 11

2008 Fjerdingby


ralingen@sv.no