Styret

Styret i Rælingen SV 2022 består av


Øyvind Grimstad - leder

Aage Berge - styremedlem

Hanne Solhaug - kasserer

Lene Haanshus - styremedlem 

Dagfinn Halvorsen - styremedlem

Seyed Masoud Naseri - styremedlem

Lillestrøm SU oppnevner sitt medlem

Deltakere på årsmøtet 23. januar 2020

Kontakt oss


Brev: Rælingen SV

v/ Øyvind Grimstad

Bassengvegen 33

2006 Løvenstad


epost: ralingen@sv.no