Styret

Deltakere på årsmøtet 23. januar 2020

Styret i Rælingen SV 2020 består av


Aage Berge - leder

Hanne Solhaug - kasserer

Lene Haanshus - styremedlem 

Dagfinn Halvorsen - styremedlem

Øyvind Grimstad - styremedlem

Hilde Åstrøm - styremedlem

Seyed Masoud Naseri - styremedlem

Lillestrøm SU oppnevner sitt medlem

Kontakt oss


Brev: Rælingen SV

v/ Lene Haanshus

Linjevegen

2005 Rælingen


epost: ralingen@sv.no