Kommunestyregruppa

Vi har to representanter i kommunestyret:


   -    Øyvind Grimstad (gruppeleder) 

   -    Lene Haanshus.


Vara er

 1.  Anne Margrethe Stagrum
 2.  Aage Berge
 3.  Hanne Solhaug
 4.  Sarah Omar
 5.  Stian BobergSammen med Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stilte vi felles liste ved valg til utvalgene. Denne firerblokken fikk varaordfører (Hans Otto Tomter, Sp) og leder i Klimautvalget (Håkon Lindahl, MDG). Firerblokken deler varaplassene.

 

SV har følgende plasser: 


 • Formannskapet: Medlem Øyvind Grimstad, 2. vara Lene Haanshus
 • Kontrollutvalg: Medlem Hanne Krogstad
 • Utsendinger til fylkesmøtet i KS: 1. vara Øyvind Grimstad
 • Eldrerådet: 1. vara Lene Haanshus
 • Kommuneplanutvalget: Medlem Øyvind Grimstad, varamedlem Lene Haanshus
 • Klima- og miljøutvalget: Medlem Lene Haanshus, 1. vara Aage Berge, 3. vara Hans Isdahl
 • Oppvekstutvalget: 2. vara Sarah Omar
 • Planutvalget: 1. vara Dagfinn Halvorsen
 • Helse- og sosialutvalget: Medlem Øyvind Grimstad, 3. vara Sarah Omar
 • Kultur- og nærmiljøutvalget: Medlem Hanne Solhaug, 1. vara Stian Boberg
 • Klageutvalget: Medlem Dagfinn Halvorsen, 2. vara Hans Isdahl