Kommunestyregruppa

Vi har to representanter i kommunestyret 2023-27:


   -    Masoud Naseri (gruppeleder) 

   -    Hilde Åstrøm


Varaene er i rekkefølge

 1.  Lene Haanshus
 2.  Aage Berge
 3.  Øyvind Grimstad
 4.  Mia Huse
 5.  Hanne SolhaugSom kjent fikk de borgerlige, dvs. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet i samarbeid med Industri- og næringspartiet flertall i kommunestyret, og de har flertall i alle utvalg. SV samarbeidet med Arbeiderpartiet ved fordeling av resten av plassene i utvalg. Der SV har varaplass, deler vi varalista med AP. 

 

SV har følgende plasser: 


 • Formannskapet: 4. vara Hilde Åstrøm
 • Kontrollutvalg: 2. vara Hanne Krogstad
 • Kommuneplanutvalget: Medlem Masoud Naseri
 • Utvalg for klima, miljø og landbruk: Medlem Lene Haanshus, 3. vara Aage Berge
 • Utvalg for oppvekst: Medlem Hilde Åstrøm, 3. vara Christoffer B Moulson
 • Helse- og sosialutvalget: Medlem Masoud Naseri, 3. vara Mia Huse
 • Utvalg for kultur- og nærmiljø: 4.vara Hanne Solhaug
 • Planutvalget: Ingen
 • Klageutvalget: Ingen