Forside

Rælingen SV

lokalavdeling av Sosialistisk Venstreparti i Rælingen

Rælingen SV fikk to representanter i kommunestyret. Her flankert av deto øverste varaer: Lene, Hilde, Masoud og Aage

Støtter du også en framtidsrettet samferdsels-politikk, som setter miljø og folk først?
Bli medlem i SV i dag! 

https://www.sv.no/bli-medlem/ 

Se SVs to interpellasjoner i kommunestyret om:

Seyed Masoud Naseri fra SVs landsmøte:


Jeg deltok på SVs 25. ordinære landsmøte den 17. - 19. mars.


Jeg var første vara for Akershus SV, og ble delegat fra første dag siden en av de valgte delegatene ikke kunne delta på grunn av sykdom. Dette var mitt første landsmøte og det var spennende og nyttig å få lov til å være med å bestemme den videre kursen for partiet. SV er mitt parti fordi det ikke er snakk om å velge mellom rettferdighet eller et grønt skifte. I SV ser vi det røde og det grønne i sammenheng, og det vil vår lokale valgkamp også handle om.

Vi hadde mange delegatmøter om aktuelle saker. Det var nyttig og lærerikt for meg å få høre flere forskjellige synspunkter. Saker som var jeg mest engasjert i var det sikkerhetspolitikk, miljø og rettferdig fordeling, radikal feminismen samt internasjonal solidaritet. Blant sakene som ble tatt opp til behandling var en revisjon av partiets standpunkt til NATO, nytt prinsipprogram og valg av ny partileder etter Audun Lysbakken. Kirsti Bergstø fra Akershus var enstemmig innstilt som ny leder av partiet og ble valgt.

Det som var veldig interessant for meg som første gang deltok på et landsmøte, var den kameratslige og respektfull debatten under behandling av saker og innkomne forslag. Det å være på landsmøte gir inspirasjon til valgkampen som vi snart skal inn i. Rælingen SV er klare for å farge Rælingen i rødgrønt.

Bring books in-store

Visit our website

Instant payment